KADU AB, tar väl hand om dina lokaler och fastigheter. Vi arbetar med fastighetsservice och har lång erfarenhet inom drift, underhåll och service. I våra tjänster finns tillsyn, drift, underhåll, skötsel och reparationer. Vi riktar oss till fastighetsförvaltare och fastighetsägare i Göteborg med omnejd.

Våra tjänster

Vi arbetar med det mesta inom fastighetsskötsel. Några exempel:

•Drift och underhåll av tekniska installationer, värme/ventilation

•Kontroll, tillsyn, felavhjälpande underhåll

•Provning, kontroll av sprinkler och brandlarmsanläggningar

•Mindre byggarbeten och reparationer

Vi startade 2006 och 2009 ombildades företaget till ett aktiebolag. 2014 blev vi miljödiplomerade. Företaget består idag av tio personer:

Kjell Abrahamsson – ägare/kontakt- och underhållsansvarig

Tommy Alfredsson – drift/underhåll/service

Jonny Smideland – drift/underhåll/service

Joel Lindgren – drift/underhåll/service

Johan Wolter – drift/underhåll/service

•Sandra Örnberg – drift/underhåll/service

•Joachim Lindberg – drift/underhåll/service

•Sven-Göran Berntsson – drift/underhåll/service

•Magnus Malm – drift/underhåll/service

•Tommy Emanuelsson – drift/underhåll/service

Ingela Abrahamsson – ekonomi/administration

Vill du veta mer? Hör av dig för mer information.

KADU Kjell Abrahamsson Drift & Underhåll AB.

Besöksadress:

Gamlestadsvägen 3 C

415 02 Göteborg